Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Archivní teorie

Co znamenalo zavedení systému DS a základních registrů pro české archivnictví?

K čemu slouží Národní standard pro elektronickou spisovou službu a na základě jaké mezinárodní iniciativy vznikl?

Která instituce je určena pro ukládání archiválií v digitální podobě patřících do péče Archivu bezpečnostních složek, státních oblastních archivů a archivů, které nejsou digitálními archivy? 

Vyjmenujte základní archivní pomůcky dle Základních pravidel pro zpracování archiválií 2013 a určete jejich předchůdce (pokud jsou) dle  Základních pravidel 1958/1960.

Stručně charakterizujte sérii (nižší sérii) a najděte její ekvivalent v archivních pomůckách tvořených dle Základních pravidel 1958/1960.

Stručně charakterizujte sérii (nižší sérii) a najděte její ekvivalent v archivních pomůckách tvořených dle Základních pravidel 1958/1960.

Jaký je aktuální vývoj projektu NDA a k čemu slouží/má sloužit Národní archivní portál?